עֳבוֹר לתוֹכֵן הראשי עֳבוֹר לפוּטֶר
פתיחת תפריט נייד

בעקבות הסדר פשרה בייצוגית_ מגדל תשיב מיליוני שקלים למבוטחים זכאים