עֳבוֹר לתוֹכֵן הראשי עֳבוֹר לפוּטֶר
פתיחת תפריט נייד

נדחתה בקשה לקיום צו צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

ת"ע 46769-04-14 חבשוש ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'

עניינו של התיק הוא הכרעה בבקשה לקיום צוואה והתנגדות לה.

המבקשים בתיק טענו כי כשבועיים טרם מותה ציוותה המנוחה ליתן את כל רכושה לשני קרובים-רחוקים שלה, זאת במקום צוואה ישנה שהמנוחה הורתה להוריש את כל רכושה לעמותות שהיו קרובות לליבה.

3 העמותות יוצגו ע"י משרד עו"ד מירון, בן ציון, פריבס ושות' בהליך של התנגדות לבקשה לקיום הצוואה האמורה.

בית המשפט קיבל את הטענה לפיה נפל פגם צורני בצוואה, הואיל ולא צוין כי הצוואה הוקראה למנוחה, זאת שעה שהמנוחה לא ידעה קרוא וכתוב.

כתוצאה מכך, הועבר הנטל אל המבקשים להוכיח כי המנוחה הייתה כשירה לחתום על הצוואה וכי לא הופעלה עליה השפעה בלתי הוגנת.

משרד מירון, בן ציון ופריבס הצליח להוכיח, לאחר הליך הוכחות מורכב וסבוך, כי הצוואה שהמנוחה הוחתמה עליה מספר ימים לפני מותה נפסלה הן מחמת אי כשירות המנוחה לחתום על הצוואה, והן בשל השפעה בלתי הוגנת שהופעלה עליה לחתום על הצוואה.