עֳבוֹר לתוֹכֵן הראשי עֳבוֹר לפוּטֶר
פתיחת תפריט נייד

תיק קווי אשראי: הסכם הפשרה שהביא לידי סיום את אחד מתיקי הפירוק הגדולים ביותר בחברה ציבורית בישראל

עו"ד יצחק מירון, מפרק קווי אשראי (יחד עם רו"ח חיים יואבי רבינוביץ) בהישג משמעותי לקופת הפירוק: הנתבעים בפרשת קווי אשראי ישלמו 60 מיליון ש"ח בהסכם פשרה לסיום התביעות נגדם.